Aktivity

Ačkoli každý startup a MSP spotřebuje relativně malé množství energie při práci, kolektivní dopad 20 miliónů MSP na životní prostředí v EU je masivní a přispívá k 64% dopadu na životní prostředí. Z tohoto důvodu je důležité aktivní zapojení startupů a mladých MSP k dosažení cíle EU 20-20-20 a je zde tržní potenciál pro téměř všechny podniky, aby nákladově efektivním způsobem snížili jejich spotřebu energie.

START2ACT si klade za cíl uvolnit potenciál energetických úspor v evropských startupech a mladých MSP prostřednictvím činností souvisejících se změnou chování. Prostřednictvím souboru inovativních vzdělávacích opatření a opatření týkajících se budování kapacit chce START2ACT aktivovat kroky k realizaci energeticky úsporných opatření u mladých podnikatelů a jejich rozvíjejících se podniků, stejně tak i u majitelů a zaměstnanců mladých MSP v jejich kancelářích.

Podívejte se na aktivity START2ACT a vyberte si ty, které Vám nejvíce vyhovují!

Obchodní snídaně na téma energetická účinnost. Klikněte zde.

Školení pro MSP pořádané na pracovišti. Klikněte zde.

Mentoring na téma energetická účinnost pro startupy. Klikněte zde.

Zeptejte se odborníka. Klikněte zde.

Tip dne
Pravidelně analyzujte svou spotřebu energie a vyberte nejlepší možný tarif vašeho dodavatele.

Bylo to pro Vás užitečné?