Ve zkratce

Projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizon 2020, jeho posláním je podporovat mladé MSP a startupy v úsporách energií a snižování nákladů na pracovištích. Pro splnění tohoto úkolu nabízíme zdarma mentoringové a vzdělávací aktivity v devíti evropských zemích:

Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Spojeném království.

Klíčovou oblastí intervence START2ACT ke zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím změny chování je kancelářská technika, která je nejrychleji rostoucím spotřebitelem energie v obchodním světě. Spotřebuje 15% z celkové spotřeby elektrické energie v kancelářích, a předpokládá se narůst na 30% do roku 2020. START2ACT si klade za cíl začít s používáním a využívaním mnoha dostupných nástrojů a řešení nabízejících velký potenciál energetických a finančních úspor, které dosud nejsou dostatečně používány z důvodu nedostatečného pochopení, jak je používat v praxi a z důvodu nedostatečného angažovaní lidí ke změně chování v každodenním životě. Kromě toho si START2ACT klade za cíl spustit udržitelný způsob nákupu kancelářského vybavení zapojeného do provozu podniku, zahrnujícího i výběr a vybavení prostor (HVAC, osvětlení, atd.), zboží a služeb. Prostřednictvím těchto aktivit chce START2ACT zaset semínka vzdělanosti v oblasti udržitelné energie ve Startupech a mladých MSP.

Pracujete v mladém MSP nebo startupu v Evropě? Pokud ano, tak jste páteří budoucí evropské ekonomiky! START2ACT poskytuje zdarma vědomosti a know-how přenesené na realizaci energeticky úsporných opatření, aby došlo k zapojení mladých podnikatelů a zaměstnanců do oblasti udržitelné energie. Tým START2ACT je k dispozici pomoci Vám a Vašemu podniku dosáhnout nejen úspor energií a financí, ale také konkurenčních výhod a vysokého kreditu na trhu. Energeticky uvědomělé chování v každodenním provozu, strategické rozhodování a řízení podniku budou klíčem k dokonalosti.

Chcete se dozvědět více o našich partnerech a aktivitách?

 

Tip dne
Používejte závěsy a stínění, ulevíte vaší klimatizaci.

Bylo to pro Vás užitečné?