Cílová skupina programu START2ACT

STARTUPY A MLADÉ MSP (malé a střední podniky)

Cílové skupiny pro aktivity projektu START2ACT jsou podnikatelé ve startupech stejně tak jako majitelé, manažeři a zaměstnanci mladých MSP (fungujících na trhu maximálně 5 let) v devíti evropských zemích: Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku,Slovensku a Spojeném království.

Předpokládá se, že startupy se stanou nosným pilířem budoucích evropských MSP a velkých společností. Projekt START2ACT se zabývá mikropodniky a malými podniky s maximálně 49 zaměstnanci a bere přitom v úvahu strukturu MSP v Evropě. Tato cílová skupina tvoří podstatnou část všech MSP (98%), což představuje 75% lidí zaměstnaných v kategorii MSP. Pokud tyto dvě cílové skupiny díky aktivitám vypracovaným s ohledem na jejich podmínky aktivně změní své chování v oblasti spotřeby energie v jejich každodenním životě na pracovišti, povede to k dominovému efektu a určité vzorce chování se přenesou i do jejich domovů.

Pokud jste součástí startupu nebo mladého MSP a máte zájem stát se součástí našich aktivit, přidejte se zde k projektu START2ACT a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat.

 

ZAINTERESOVANÉ SKUPINY

Všechny organizace a instituce, které mohou přispívat do a/nebo těžit z aktivit projektu START2ACT, ale nepatří k cílovým skupinám.

  • Organizace aktivní v podpoře startupů nebo mladých MSP, jako jsou podnikatelské inkubátory nebo akcelerátory, coworkingové prostory, facilitátoři startupů, zastřešující organizace a sdružení, obchodní komory atd.
  • Výrobci energeticky úsporných spotřebičů nebo aplikací a související sdružení zajímající se o zvýšení využití těchto výrobků a jejich podílu na trhu.
  • Poskytovatelé a dodavatelé elektrické energie.

Pokud jste součástí výše popsané zainteresované skupiny, doporučujeme Vám připojit se zde k projektu START2ACT a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat, abychom našli možnosti naší spolupráce.

Tip dne
Používejte závěsy a stínění, ulevíte vaší klimatizaci.

Bylo to pro Vás užitečné?