Financujte svůj projekt: Zelené financování pro malé a střední podniky (MSP)

Klíčová fakta

Existuje mnoho možností financování – udělejte pro svůj projektvše. Financování opatření k dosažení udržitelnosti může být snadnější, než si myslíte.

Úvod

Investování do energeticky účinných zařízení obvykle dává z ekonomického i environmentálního hlediska smysl. Existuje řada dostupných programů financování, které napomáhají co největšímu zatraktivnění této investice. 

Doporučení

  1. Proveďte průzkum úspor nákladů vyplývajících z opatření na snížení emisí. Při předkládání interního obchodního případu se ujistěte, že jste zahrnuli údaje o úsporách projektu udržitelnosti a případně o době návratnosti.

 

  1. Získejte více nabídek od dodavatelů. Zajistěte, abyste při sestavování projektuporovnali a koupili to nejvýhodnější. Je také moudré zkusit křížově porovnat odkazy na údaje o účinnosti zařízení poskytované případnými dodavateli.  Někdy je v jejich zájmu tyto údaje přehánět.

 

  1. Důkladně prozkoumejte možnosti financování. Existuje mnoho různých možností financování a dostupných dotací. Ujistěte se, tyto všechny možnosti znáte. Dotace, zejména ty větší, často zajišťují financovánípouze části původních kapitálových nákladů. Buďte připraveni kombinovat různé možnosti financování.

 

Další informace

Možnosti financování

Může být těžké najít čas na prozkoumání různých možností financování Vašich projektů. Pro usnadnění jsme pro Vás sestavili seznam programů financování.

Na území České Republiky je možné čerpat finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů rozdělených do 5 oblastí, viz následující obrázek.

 

Tip dne
Tipy energeticky úsporných řešení: Používejte cloudová úložná zařízení. Udržujte pravidelně váš HVAC systém. Přejděte k chytrému osvětlení a Energy Star technologiím.

Bylo to pro Vás užitečné?