Cíle a cílové skupiny

Projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizon 2020, jeho posláním je podporovat mladé MSP a startupy v úsporách energií a snižování nákladů na pracovištích. Pro splnění tohoto úkolu nabízíme zdarma mentoringové a vzdělávací aktivity v devíti evropských zemích:

Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Spojeném království.

Klíčovou oblastí intervence START2ACT ke zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím změny chování je kancelářská technika, která je nejrychleji rostoucím spotřebitelem energie v obchodním světě. Spotřebuje 15% z celkové spotřeby elektrické energie v kancelářích, a předpokládá se narůst na 30% do roku 2020. START2ACT si klade za cíl začít s používáním a využívaním mnoha dostupných nástrojů a řešení nabízejících velký potenciál energetických a finančních úspor, které dosud nejsou dostatečně používány z důvodu nedostatečného pochopení, jak je používat v praxi a z důvodu nedostatečného angažovaní lidí ke změně chování v každodenním životě. Kromě toho si START2ACT klade za cíl spustit udržitelný způsob nákupu kancelářského vybavení zapojeného do provozu podniku, zahrnujícího i výběr a vybavení prostor (HVAC, osvětlení, atd.), zboží a služeb. Prostřednictvím těchto aktivit chce START2ACT zaset semínka vzdělanosti v oblasti udržitelné energie ve Startupech a mladých MSP.

Pracujete v mladém MSP nebo startupu v Evropě? Pokud ano, tak jste páteří budoucí evropské ekonomiky! START2ACT poskytuje zdarma vědomosti a know-how přenesené na realizaci energeticky úsporných opatření, aby došlo k zapojení mladých podnikatelů a zaměstnanců do oblasti udržitelné energie. Tým START2ACT je k dispozici pomoci Vám a Vašemu podniku dosáhnout nejen úspor energií a financí, ale také konkurenčních výhod a vysokého kreditu na trhu. Energeticky uvědomělé chování v každodenním provozu, strategické rozhodování a řízení podniku budou klíčem k dokonalosti.

STARTUPY A MLADÉ MSP

Cílové skupiny pro aktivity projektu START2ACT jsou podnikatelé ve startupech stejně tak jako majitelé, manažeři a zaměstnanci mladých MSP (fungujících na trhu maximálně 5 let) v devíti evropských zemích: Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Spojeném království.

Předpokládá se, že startupy se stanou nosným pilířem budoucích evropských MSP a velkých společností. Projekt START2ACT se zabývá mikropodniky a malými podniky s maximálně 49 zaměstnanci a bere přitom v úvahu strukturu MSP v Evropě. Tato cílová skupina tvoří podstatnou část všech MSP (98%), což představuje 75% lidí zaměstnaných v kategorii MSP. Pokud tyto dvě cílové skupiny díky aktivitám vypracovaným s ohledem na jejich podmínky aktivně změní své chování v oblasti spotřeby energie v jejich každodenním životě na pracovišti, povede to k dominovému efektu a určité vzorce chování se přenesou i do jejich domovů.

Pokud jste součástí startupu nebo mladého MSP a máte zájem stát se součástí našich aktivit, přidejte se zde k projektu START2ACT a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat.

ZAINTERESOVANÉ SKUPINY

Všechny organizace a instituce, které mohou přispívat do a/nebo těžit z aktivit projektu START2ACT, ale nepatří k cílovým skupinám.

  • Organizace aktivní v podpoře startupů nebo mladých MSP, jako jsou podnikatelské inkubátory nebo akcelerátory, coworkingové prostory, facilitátoři startupů, zastřešující organizace a sdružení, obchodní komory atd.
  • Výrobci energeticky úsporných spotřebičů nebo aplikací a související sdružení zajímající se o zvýšení využití těchto výrobků a jejich podílu na trhu.
  • Poskytovatelé a dodavatelé elektrické energie

Pokud jste součástí výše popsané zainteresované skupiny, doporučujeme Vám připojit se zde k projektu START2ACT a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat, abychom našli možnosti naší spolupráce.

Chcete se dozvědět více o našich partnerech a aktivitách?

Tip dne
Využívejte světlo správně. Chytré použití osvětlení a směrovatelných lamp ušetří až 50% energie na svícení.

Bylo to pro Vás užitečné?