Tip dne
Zařízení, které produkuje teplo neumisťujte do blízkosti termostatu.

Bylo to pro Vás užitečné?