E-learning


Pracujete v kanceláři?

Jste manažer malého nebo středního podniku nebo startupu?

Chcete snížit svoji spotřebu energie a náklady na energii?

Začněte váš bezplatný E-learningový kurz právě teď!

Vyberte moduly ze seznamu níže a klikněte na vybranou kapitolu. Na konci každého modulu najdete sebehodnotící kvíz - otestujte se sami a získejte šanci získat e-learningový certifikát START2ACT.


Tento modul představí základy úspor energie v oblasti osvětlení, vzduchotechniky a kancelářského vybavení.

V první kapitole získáte cenné informace o tom, jak využít výhody přirozeného osvětlení.

Ve druhé kapitole se zaměříme na opatření nezbytná pro modernizaci systému HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) a jeho využití energeticky efektivním způsobem, který zajišťuje pohodlí pro všechny zaměstnance.

Třetí a poslední kapitola modulu se zaměřuje na podíl spotřeby energie generované kancelářskými zařízeními a dalšími zařízeními a způsoby, jak spotřebu snížit.

V tomto modulu se můžete naučit, jak být energeticky efektivní nejen v práci, ale také doma.

START2ACT vám ukáže, jak účinně chránit a izolovat váš domov od chladných teplot bez použití nadměrného množství energie spotřebované vytápěním. Dále se dozvíte, jak odhadnout potenciální úspory energie na vašich elektrických spotřebičích.

Aplikujte doma energeticky úsporná opatření a sledujte znatelný pokles účtů za energie, a zároveň buďte šetrní k životnímu prostředí! Doporučujeme vám podívat se nejdříve na předchozí modul (Energetická účinnost na pracovišti), pro možnosti uplatnění získaných znalostí na pracovišti a doma.

Třetí modul našeho E-learningu se zaměří na témata, která jsou pro manažery společností nejdůležitější.

První kapitola vám poskytne užitečné tipy, jak zapojit své zaměstnance do akčních plánů energetické účinnosti s cílem úspěšně a udržitelně rozvíjet "zelenou" kancelářskou kulturu.

Jako základní kámen efektivního plánování se druhá kapitola zaměří na měření a monitorování spotřeby energie. Pomocí této metody bude manažer schopen úspěšně naplánovat a stanovit cíle pro budoucí snížení spotřeby energie.

Třetí kapitola modulu vám pomůže prozkoumat různé aspekty nákupu a financování investic do energetické účinnosti.