Synergie

Synergie s dalšími EU projekty

Tyto evropské projekty sdílí podobné cíle jako projekt START2ACT. Usilují o vytvoření ekologičtějšího prostředí, pomáhají podnikům zvyšovat konkurenceschopnost prostřednictvím environmentálních opatření nebo zavádění energeticky úsporných opatření či služeb pozitivně ovlivňující Evropský trh a systém společnosti. Tím, že v rámci evropských projektů spolupracujeme virtuálně i na osobní úrovni, můžeme vájemně projekty a jejich celkový dopad zviditelnit jak online, tak offline.

ICTFOOTPRINT.EU
ORBEET
GAIA
GREENSOUL
SHAPE ENERGY
PEAKAPP
LOWUP

 

Místní kooperace

Lokální partneři úzce spolupracují s členy konsorcia START2ACT v jednotlivých zemích a společně usilují o zapojení začínajících a mladých malých a středních podnikatelů (STARUPS, MSP) v přijímání opatření v oblasti energetické účinnosti. Počet lokálních partnerů neustále roste od začátku projektu. Těšíme se na nové partnerství s dalšími partnery.

Tip dne
Sledujte nabídky různých dodavatelů energií a vyberte tu, co vám nejlépe vyhovuje. Berte v potaz i další faktory než jen cenu.

Bylo to pro Vás užitečné?