Кръгла маса на тема: "Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност в Република България"

 Кръгла маса на тема:

Съветът по иновации при Българската търговско-промишлена палата организира Кръгла маса на тема: "Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност в Република България" на 21 юли 2017 г. Събитието се проведе в в сградата на Българската търговско-промишлена палата в София.

По време на втората част от срещата Софийска енергийна агенция СОФЕНА проведе четвъртата бизнес закуска по проект Start2Act.

На събитието присъстваха представители на правителствени и неправителствени институции, мениджъри и експерти от малки предприятия и стартиращи фирми.

Г-жа Надя Николова-Деме информира участниците за дейностите, които проектът START2ACT предлага и възможностите да се възползват от тях.

Г-н Здравко Георгиев очерта накратко основните меки мерки, които могат да бъдат приложени в офиса, за да се спестят енергия и разходи.

Кратко представяне направи стартъпа MClimate, като разказа за новия им иновативен продукт за контрол на отоплението / охлаждането на офиса или дома.

Tip dne
Pravidelně sledujte nové metody a technologie vedoucí k úsporám energie.

Bylo to pro Vás užitečné?