The importance of energy efficiency in the buildings sector

Without action, energy demand in the building sector could increase 30% by 2060 - the same as all the energy used by households in the US, the EU & China in 2015. Learn more: http://bit.ly/2to62CGWithout action, energy demand in the building sector could increase 30% by 2060 - the same as all the energy used by households in the US, the EU & China in 2015. Learn more: http://bit.ly/2to62CG
Tip dne
Začněte hned u nákupu zařízení – koupě energeticky šetrného zařízení pomáhá snižovat náklady na energii hned od začátku podnikání.

Bylo to pro Vás užitečné?