Oportunitate de finațare pentru IMM-urile românești în vederea producerii de energie din surse regenerabile de energie (SRE)

Tip dne
Začněte hned u nákupu zařízení – koupě energeticky šetrného zařízení pomáhá snižovat náklady na energii hned od začátku podnikání.

Bylo to pro Vás užitečné?