Pripojte sa k Záverečnému podujatiu projektu START2ACT na konferencii EÚ Týždeň udržateľnej energie

Pripojte sa k Záverečnému podujatiu projektu START2ACT na konferencii EÚ Týždeň udržateľnej energie

Naše stretnutie, organizované spolu s ESMIG a ENABLE.EU pod názvom Čo motivuje spotrebiteľov? Overené postupy a nástroje, má za cieľ vrhnúť nové svetlo na motiváciu, zapojenie a modely učenia spotrebiteľov a spochybniť existujúce myslenie uvedením reálnych príkladov, ktoré môžu pomôcť osobám s rozhodovacou právomocou v ich poslaní dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti energetickej efektívnosti.

Stretnutie partnerov projektu START2ACT bude pozostávať z dvoch častí:

  • Učenie – osvedčené postupy a nástroje. V rámci tejto časti predstaví COO spoločnosti GEONARDO Ömer Ceylan náš projekt a jeho zistenia.
  • Panelová diskusia, na ktorej sa, okrem iných, zúčastní aj náš expert na správanie spotrebiteľov, Roxanne van Giesen z CentERdata.

Takáto diskusia medzi rôznymi stakeholdermi prispeje k rozpracovaniu prezentovaných osvedčených postupov a nástrojov a zameria ich na realitu trhu.

Konferencia na EUSEW je najväčšou európskou konferenciou zameranou na obnoviteľné zdroje energie a efektívne využívanie energie v Európe. Zasadnutia organizované Európskou komisiou a zainteresovanými stranami v oblasti energetiky sa zameriavajú na otázky trvalo udržateľnej energie, diskutujú o novom vývoji politík, osvedčených postupoch a myšlienkach trvalo udržateľnej energie. Podujatie je príležitosťou na stretnutie so zainteresovanými stranami, ktoré podporujú energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie, dozvedia sa o úspešných politikách a podnecujú inovácie, aby spĺňali ciele EÚ v oblasti energie a klímy.

Ak by ste chceli vedieť, ako náš projekt START2ACT podporoval mladých MSP a startupy prostredníctvom  mentorských a školiacich aktivít na úsporu energie a zníženie nákladov na ich pracovisku v deviatich európskych krajinách, potom sa pripojte k nášmu zasadnutiu vo štvrtok 20. júna 2019, 09:00 - 10:00. : 30 v Bruseli - program. Registrácia je otvorená tu.

Tip dne
Zařízení, které produkuje teplo neumisťujte do blízkosti termostatu.

Bylo to pro Vás užitečné?