Šetřete na vytápění a chlazení: HVAC

Systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) se typicky podílejí více než 40% na spotřebě energie v kancelářských budovách a tvoří významnou část spotřeby v dalších oblastech podnikání. HVAC je klíčová oblast zájmu pro identifikaci energeticky úsporných opatření.

Úvod

Systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) regulují teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu v budovách a zajištují komfortní vnitřní prostředí pro lidi a zařízení v našich budovách

Je nepravděpodobné, že Vy jako zaměstnanec budete moci rozhodnout o výměně Vašeho stávajícího systému vytápění a chlazení za účinnější. Existuje však řada způsobů, kterými můžete změnit Vaše chování, aby se snížila spotřeba energie pro vytápění a chlazení ve Vaší budově.

 

Klíčová doporučení

 

 1. Zjistěte, kdo řídí Vaše systémy HVAC:  Umožní Vám to hlásit všechny problémy nebo požadavky správné osobě, takže budou řešeny co nejdříve. Pomůže Vám to rovněž pochopit, jak tento systém funguje v různých místnostech.
   
 2. Hlašte všechny problémy: Je potřeba, abyste hlásili problémy, jako např. jakékoli známky vlhkých nebo viditelných spár ve zdech, podlahách, střechách, oknech nebo dveřích Vaší budovy.
   
 3. Snižte účinky slunečního záření: Jestliže sedíte u okna a kvůli tepluze slunečního záření je Vám nepříjemně horko, nastavte žaluzie tak, aby sluneční svitsměřoval na strop a stěny. Žaluzie nebo závěsy/záclony by měly být přes noc zatažené, aby v létě omezily tepelné zisky ze slunečního svitu v ranních hodinách a v zimě tepelné ztráty.
   
 4. Před otevřením okna snižte teplotu v místnosti: Jestliže je Vám horko, nejdříve zkontrolujte, jestli je zapnuté topení a zda se před otevřením okna dá jeho teplota snížit. Pokud je zapnuté, při otevření okna začne otopná soustava pracovat ještě intenzivněji.
   
 5. Využívejte přirozeného větrání a chlazení: Před puštěním klimatizace nejdříve zkontrolujte, zda lze příjemné teploty dosáhnout otevřením oken na protilehlých stranách místnosti. Pokud se tím tepelné pohody nedocílí, zavřete okna a zapněte klimatizaci. Klimatizace by nikdy neměla být puštěná při otevřených oknech!
   
 6. Volte vhodné oblečení: Neočekávejte, že budete moci pracovat stejně oblečeni během různých ročních období. Je běžné, že v kancelářích je teplotní rozdíl 3˚C.
   
 7. Nenastavujte sami ovládací prvky: Nenastavujte ovládací prvky ústředního topení nebo chlazení, pokud k tomu nemáte povolení a znalosti. V případě, že se vyskytne problém, nahlašte to.
   
 8. Nepoužívejte přenosná topidla a chladicí zařízení:Nenoste do kanceláře topidla nebo chladicí zařízení bez povolení. Tato zařízení často představují zdravotní a bezpečnostní riziko a nikdy by neměla být ponechána zapnutá nebo připojená do prodlužovacího kabelu bez dozoru. Je-li Vám příliš horko nebo chladno, nejdříve to nahlašte.

Další informace o těchto klíčových doporučeních najdete níže v textu.

Další informace


Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukce budovy
 

 

Špatně udržovaná konstrukce budovy povede k vyšším nákladům na vytápění nebo chlazení, protože bude budova méně schopná zadržovat vytápěný nebo ochlazovaný vzduch. Netěsnosti v konstrukci Vaší budovy také způsobují průvan, který je nejen příčinou tepelné nepohody a stížností zaměstnanců, ale i vyšších nákladů na spotřebu energie. Dveřmi s 3 mm netěsností pronikne stejné množství vzduchu jako dírou ve zdi o velikosti cihly. Není-li v budově průvan, otopné a chladicí soustavy nemusí pracovat tak intenzivně, což vede k nižším účtům za spotřebu energie.

 

Neočekávejte, že osoby na odpovědných místech si budou vědomy toho, že jste vystaveni průvanu, nebo jakýchkoli problémů se stavem konstrukce budovy, takže jim to určitě nahlašte. 


Omezení přetápění
 

 

Dříve, než se začne používat chladicí zařízení, je důležité pokusit se zamezit přemíře tepla, které způsobují např. sluneční záření, přístroje, osvětlení a chladicí zařízení (např. lednice). Příjem tepla ze slunečního záření se dá regulovatnejsnáz, protože můžete nastavit žaluzie k přesměrování slunečního svitu na strop nebo stěny. Nejsou-li na Vašem okně žaluzie nebo speciální odrazivá fólie nebo sklo, oznamte to odpovědným osobám. Pokud se zabýváte firemním nakupovaním, vezměte v úvahu energetickou účinnost výrobku, který kupujete, protože čím je produkt energeticky účinnější, tím méně elektrické energie je přeměněno v teplo vyzářené do místnosti.

 


Neotvírejte okna při zapnutém topení
 

 

Je-li Vám příliš horko a otopná soustava je zapnutá, je to možná proto, že je termostat nastaven na příliš vysokou teplotu. Když hned otevřete okno, abyste se ochladili, soustava začne topit intenzivněji, aby udržela teplotu, na kterou je termostat nastaven. Tím se spotřebuje víc energie a vynaloží víc peněz.  Místo toho oznamte odpovědné osobě, že je možné snížit teplotu vytápěných prostor. Možná by také stálo za to připomenout této osobě, jaké je doporučené nastavení termostatu.  Vnitřní výpočtové teploty interiérů pro Českou Republicku jsou v souladu s pokyny normy ČSN EN 12831 a ČSN 06 0210 následující:

 

 • Administrativa: 20 °C
 • Kuchyně: 15°C
 • Strojírenský průmysl obecně: 16 - 18 °C

Nastavením termostatu na teplotu jen o 1°C nižší můžete snížit náklady na vytápění o cca 8%. Při chlazení se nastavením klimatizace o 1°C vyšší ušetří 2-4%.

 


Přirozené chlazení a větrání
 

 

Předtím, než požádáte o zapnutí klimatizace, zeptejte se, zda můžete otevřít okna na protilehlých stranách budovy, abyste díky přirozenému větrání ochladili teplotu uvnitř.  Toto volné chlazení (free cooling) budovy má za následek nižší spotřebu energie a tím značné úspory nákladů.

 


Proč volit vhodné oblečení
 

 

Jak jste se dočetli výše v textu, nadměrné vytápění a chlazení významně zvyšuje náklady na spotřebu energie. Jestliže tedy nebudete volit vhodné oblečení, spotřeba energie nutně stoupne jen proto, abyste se cítili příjemně. Díky vhodně zvolenému oblečení proto nedojde k nadměrné spotřebě energie.

 


Ovládací prvky HVAC
 

 

Systémy HVAC je zpravidlamožnéovládat automaticky. Lze je nastavit na časový spínač a tím regulovat, kdy se zapnou a vypnou, a jsou také naprogramovány na udržování určité teploty. Obraťte se na odpovědnou osobu a zajistěte, aby byly časové spínače nastaveny pouze na požadovanou dobu.

 

Dojde-li k úpravě termostatu, např. zvýšením teploty, při níž se chladicí systém zapne, pravděpodobně nebudete vědět, jak podle toho upravit otopnou soustavu. To by mohlo mít za následek současné vytápění i chlazení. “Mrtvé pásmo” je třeba nastavit na cca 4 - 5°C, čímž se zajistí, že v rozmezí daných teplot nebude soustava ani topit, ani chladit. Níže uvedené schéma ukazuje mrtvé pásmo v rozsahu 5°C, od 19°C do 24°C.

 

Zaznamenáte-li, že systémy HVAC se zapínají ve špatnou dobu nebo jsou nastaveny na nesprávnou tepIotu, uvědomte odpovědnou osobu.

 

 

 

 


Přenosná topidla 
 

 

Pokud je Vám pořád zima a otopná soustava je nastavena správně, je to známkou toho, že jde o problém se soustavou nebo stavební konstrukcí. Zeptejte se osoby zodpovědné za vytápění a chlazení, zda lze snížit rychlost proudění vzduchu (v případě teplovzdušného vytápění) – to je často nastaveno na příliš vysokou hodnotu a zaměstnanci sedící poblíž trpí průvanem, nebo lokálně zvýšit topný výkon otopného tělesa pomocí termoregulačního ventilu.

Problém, který představují přenosná topidla, je ten, že mohou ovlivňovat celkovou regulaci teploty prostoru, který se snažíte vytopit nebo ochladit. Tato zařízení také často představuje zdravotní a bezpečnostní riziko a nikdy by nemělo být ponecháno zapnutá nebo připojené do prodlužovacího kabelu bez dozoru.

Mějte na paměti, že přenosná topidla na pracovišti jsou předmětem testování – elektrorevize a podléhají jistým požadavkům.

 

Nástroje a zdroje

 • Dotační programy - funds
  Operational Program OPŽP - managed by the Ministry of the Environment - a program that enables SMEs to draw on the EU Structural Funds, especially in the areas of air quality, waste treatment, water purity, nature conservation.
 • Dotační programy - funds
  The Operational Program OPPIK - managed by the Ministry of Industry and Trade - it is a program that enables SMEs to draw on EU Structural Funds, particularly in R & D, energy saving and ICT.
 • EKIS - energetická poradenská střediska
  EKIS - Energy consultancy service is a free public service which was established to support the implementation of energy saving meaures and using the energy efficient equipment. (financially supported by Ministry of Industry and Trade)
 • Ekoznačka
  To show benefits of your product the company can get the "ecolabel" certificate. The website is giving all the information how to get the certicate.
 • Energy-HUB
  Energy HUB website is giving the information on the latest news in energy sector mostly, using the latest news from trustworthy media channels.
 • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
  Companies can get the information about the PENB - Energy certificate of the building, its content, zákonnou povinnost míst tento průkaz and all other relevant information.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • Porovnání nákladů na vytápění
  Calculator - calculation tool and graphical output of costs for heating, hot water preparation and electricity consumption in buildings.
 • Úsporné spotřebiče
  Companies can compare the energy efficient products from the database. The database consists of the energy efficient appliances and office equipment such as lighting, printing machines and common electrical appliances.
Tip dne
Sledujte nabídky různých dodavatelů energií a vyberte tu, co vám nejlépe vyhovuje. Berte v potaz i další faktory než jen cenu.

Bylo to pro Vás užitečné?