Ekologizace Vašich výrobků a služeb

Podniky, které nabízejí udržitelné výrobky a služby, na trhu vynikají – snižujte proto dopad Vaší činnosti na životní prostředí, zvyšujte prodeje a dosahujte zeleného růstu v souladu s tímto požadavkem.

Úvod

 

Ekologizace Vašeho výrobku a služby je správná věc, kterou můžete udělat pro snížení dopadu činnosti Vaší společnosti na životní prostředí. Dává to také dokonalý smysl z obchodního hlediska a rovněž poskytuje svělé marketingové možnosti. Pomáhá také chránit Váš podnik před budoucími výkyvy cen energií a nákladů na zdroje.

 

Aby mohly být Váš výrobek nebo služba“ekologizovány”, budete se muset podívat mimo Váš podnik. Někdy většinový dopad, který má Váš výrobek/služba na životní prostředí, vzniká v návaznosti na Váš provoz. Například během zpracování a dopravy surovin nebo při používání výrobku. Tyto dopady mohou ovlivňovat cenu výrobku nebo služby nebo ochotu nakupovat v případě, že ceny energie stoupnou.

I když tyto emise mohou být mimo Vaši přímou kontrolu, neznamená to, že by měly být ignorovány. Proto je při úvahách, jak snížit dopad Vašich výrobků nebo služeb na životní prostředí, důležité, aby byl v popředí Vašeho zájmu celý jejich životní cyklus.

Klíčová doporučení

 

 1. Materiály: Tam, kde je to možné, snižte spotřebu surovin a hledejte možnosti šetrnější k životnímu prostředí. 
   
 2. Výroba: Tam, kde je to možné, změňte výrobní postup s cílem snížit spotřebu energie a vody. Zjednodušte obalový design výrobků, abyste snížili množství a objem obalového materiálu. Pokud možno zamezte tvorbě odpadu ve výrobních procesech.

 3. Maloobchodní prodej: Tam, kde je to možné, změňte způsob balení. Zvažte, zda by Vaše výrobky mohly být distribuovány způsobem, který je šetrnější k životnímu prostředí.
   
 4. Doba používání výrobku: Vezměte v úvahu celou dobu životnosti výrobku. Bylo by možné ji prodloužit tím, že by byl výrobek snadněji opravitelný? Bylo by možné prodloužit životnost některých jednorázových komponentů? Je možné snížit provozní spotřebu energie tím, že se zvýší její energetická účinnosti?
   
 5. Konec životního cyklu výrobku
 • Opětovné využití: Podporujte opětovné využití výrobku po uplynutí doby jeho původního užití.
 • Recyklace: Navrhněte nové využití a balení výrobku, abyste maximálně využili všeho, co lze na konci jeho životnosti recyklovat.
 • Likvidace: Minimalizujte použití obalů, zejména v případě, kdy je nelze recyklovat.
    

Další informace

 

Abyste získali představu o tom, kam směřujete, “zelené” výrobky pravděpodobně

 • Budou energeticky účinné a asi budou mít potenciál dále využívat obnovitelné zdroje energie, např. fotovoltaické panely.
 • Mají nižší hladinu uhlíku (tzn., že jsou vyrobeny z materiálů, které jsou méně energeticky náročné na výrobu).
 • Mají kladný vliv na životní prostředí ve srovnání s dalšími srovnatelnými výrobky, např. nízkoteplotními detergenty.
 • Budou vyrobeny z méně nebezpečných látek; a
 • budou snadno recyklovatelné nebo samotné jsou vyrobené z recyklovatelných látek.
   

U služeb je to o něco abstraktnější, ale příklady uvádějí:

 • „Zelené“ svátky, jejichž součástí je nízkouhlíkové cestování a ubytování.
 • „Zelené akce“, které se konají na energeticky úsporných místech, produkují málo odpadu a podávají bio potraviny.
 • „Zelené kurýry“, kteří kvůli úspoře energie používají elektrická/hybridní vozidla pro hromadná doručení.
   


Zapojte svůj dodavatelský řetězec
 


Pro snížení dopadu Vašeho výrobku nebo služby na životní prostředí může být snadnější zapojit stávající dodavatele než se pokoušet najít efektivnější dodavatele. Pokud máte mnoho dodavatelů, prvním krokem je identifikace takového, který má nejnižší uhlíkovou stopu. Zjištění, jaké emise uhlíku dodavatelé zanechávají, Vám pomůže rozvíjet s nimi lepší vztahy, protože tím, že jim pomůžete identifikovat a snižovat neefektivní kroky v jejich procesech snížíte jejich náklady. To Vás také následně může ochránit před nárůstem cen Vašich dodavatelů.
 


Ceny dodavatelů energie
 

 

Ekologizace Vašeho výrobku nebo služby dává z obchodního hlediska dokonalý smysl. Ceny dodavatelů energie (plynu a elektřiny) se v průběhu posledních 10 let stále zvyšují a neefektivní, uhlíkově náročné dodavatelské řetězce budou kvůliregulacistále nákladnější.  V důsledku toho Váš vytvoření udržitelnějšího výrobku/služby, na jehož výrobu a expedici se spotřebuje méně energie, uchrání před budoucími výkyvy cen energií.
 


Zveřejňujte dosažené úspěchy
 

 

Umožněte, aby díky udržitelným podnikatelským kreditům Vaše činnost, zboží a služby vynikly nad Vašimi konkurenty. Promyslete, jak využít dosažených úspěchů v externí komunikaci a během výběrových řízení. Můžete to efektivně realizovat tím, že získáte pověření a certifikaci. Existuje mnoho možností, proveďte proto vlastní průzkum nebo se zeptejte na radu odborníků projektu START2ACT.

Nástroje a zdroje

 • Czech DEMO
  The aim of the project is to increase the international competitiveness of young SME's (including start-ups) by supporting their participation in international events, the possibility of presenting products and services, increasing the media coverage of the company and the czech business environment and the opportunity to apply for the investor's capital entry.
 • Dotační programy - funds
  Operational Program OPŽP - managed by the Ministry of the Environment - a program that enables SMEs to draw on the EU Structural Funds, especially in the areas of air quality, waste treatment, water purity, nature conservation.
 • Dotační programy - funds
  The Operational Program OPPIK - managed by the Ministry of Industry and Trade - it is a program that enables SMEs to draw on EU Structural Funds, particularly in R & D, energy saving and ICT.
 • EKIS - energetická poradenská střediska
  EKIS - Energy consultancy service is a free public service which was established to support the implementation of energy saving meaures and using the energy efficient equipment. (financially supported by Ministry of Industry and Trade)
 • Ekoznačka
  To show benefits of your product the company can get the "ecolabel" certificate. The website is giving all the information how to get the certicate.
 • Energy-HUB
  Energy HUB website is giving the information on the latest news in energy sector mostly, using the latest news from trustworthy media channels.
 • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
  Companies can get the information about the PENB - Energy certificate of the building, its content, zákonnou povinnost míst tento průkaz and all other relevant information.
 • Prague Startup Centre
  The aim of the Prague Startup Center is to help start-up innovative entrepreneurs, connect them with suitable investors and partners and kick-start their international growth.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • Porovnání nákladů na vytápění
  Calculator - calculation tool and graphical output of costs for heating, hot water preparation and electricity consumption in buildings.
Tip dne
Sledujte nabídky různých dodavatelů energií a vyberte tu, co vám nejlépe vyhovuje. Berte v potaz i další faktory než jen cenu.

Bylo to pro Vás užitečné?