Ušetřete na osvětlení

I ta nejúčinnější osvětlovací tělesa budou plýtvat energií, pokud jsou rozsvícena zbytečně.Dobré osvětlení = správný druh osvětlovacích těles správně umístěných a v provozu pouze ve správnou dobu.

Úvod

 Existuje mnohokroků vedoucích k nižšímu plýtvání energií při zachování nebo dokonce zlepšení kvality osvětlení, vnímané zaměstnanci. Tyto kroky mohou zahrnovat bezplatné kampaně za změny chování, nízkonákladové harmonogramy údržby a investice do ovládacích prvků a účinnějších svítidel.

 

Klíčová doporučení

 1. Procházejte budovu: Projděte celou budovu ráno, v poledne a večer a zaznamenejte si, která světla zůstávají rozsvícená zbytečně.

 

 1. Označte štítkem vypínače, kterými mohou zhasínat všichni zaměstnanci: Zejména v prostorách, kde se nepobývá často, jako jsou zasedací místnosti, sklady a sociální zařízení. Stáhněte si samolepky START2ACT.

 

 1. Zaveďte harmonogram zhasínání: Kdo každý večer odchází z budovy poslední? Zajistěte, aby osoby, které provádějí úklid a ti, kteří pracují do pozdních hodin, věděli, kterými vypínači mají zhasnout při opouštění budovy.

 

 1. Zajistěte, aby zdroje světla nebyly zastavěné nábytkem: Přesuňte vysoké skříně a registratury dostatečně daleko od oken a neumisťujte je přmo pod světla. 

 

 1. Odstraňte přebytečné osvětlení:Nelze-li přesunout nábytek nebo v případě, že je v místnosti příliš světla, zvažte odebrání zbytečných žárovek ze svítidel pro okamžitou úsporu energie.

 

 1. Udržujte okna a osvětlovací tělesa čistá:Bez pravidelné údržby může hladina osvětlení během 2-3 let klesnout až o 30 %, což snižuje schopnost zaměstnanců pracovat efektivně a je příčinou dalšího umělého osvětlení.

 

 1. V maximální míře využívejte přirozené denní světlo: Zvažte montáž lamelových žaluzií, díky kterým se sluneční záření nasměruje na strop, odkud se bude odrážet do celé místnosti a nebude oslňovat zaměstnanc

 

Carbon Trust - Maximalizace úspor energií v kancelářském prostředí

 

Vliv osvětlení na produktivitu práce

Díky správné míře osvětlení nejen ušetříte peníze, ale také se zvýší množství a kvalita práce Vašich zaměstnanců.
Existují různé doporučené hladiny osvětlení pro různé druhy činností, ať už pracujete s papírem nebo s počítačem.
Při práci s počítačem: 350-400 lux

Další informace

 

Jakmile díky jednoduchým opatřením, uvedeným výše, snížíte spotřebu energie na osvětlení, budete možná chtít uvažovat o investicích do ovládacích prvků osvětlení nebo o účinnějších zdrojích světla, např. LED osvětlení. Tento typ investičních projektů má často rychlou dobu návratnosti a zajistí Vám dobrou návratnost investic.

 


Ovládací prvky osvětlení
 

 

Bez ohledu na to, jak účinná mohou osvětlovací tělesa být, nejsou-li vybavena ovládacími prvky, bude docházet k plýtvání energií. Jestliže je jeden prostor využíván několika lidmi, často nikdo z nich není bezvýhradně zodpovědný za zhasnutí v případě, kdy není potřeba svítit. Ovládací prvky osvětlení jsou nákladově efektivní způsob, jak řídit osvětlení v kancelářích sdílených více osobami.

 

Čidla pohybu (pasivní infračervená neboli PIR (passiveinfrared):
Tato čidla zaznamenávají pohyb a automaticky zhasnou v případě, kdy po určité době nedojde k žádnému pohybu. Tato čidla jsou nejvhodnější pro místnosti, které se trvale nevyužívají, jako např. sklady, sociální zařízení a chodby.  Také je lze velmi efektivně využívat ve velkých kancelářských prostorách, kde je osvětlení dobře zónováno. Tím je zajištěno, že celý prostor kanceláře nezůstane naplno osvětlen v případě, kdy se v něm nachází jen pár zaměstnanců.

 

Čidla denního světla (fotobuňky):
Tato čidla zaznamenávají hladinu světla a snižují úroveň umělého osvětlení současně s přibývající hladinoudenního světla a naopak. Tato čidla je nejvhodnější použít pro osvětlovací tělesa umístěná co nejblíže oken v místnostech s velkými okny a dostatkem denního světla. Doporučuje se použití stmívačů namísto náhlého zhasnutí světel, protože to může narušit práci zaměstnanců a podnítit je k vypnutí čidla a opětovnému rozsvícení.

 

Časový spínač (docházkové hodiny – píchačky):
Tento spínač je možné nastavit tak, aby automaticky rozsvítil a zhasnul světla podle běžných vzorců pracovní doby. V současné době, kdy je už běžnější pružná pracovní doba, by se těmto ovládacím prvkům měla věnovat pozornost a zohlednit časovou flexibilitu všech zaměstnanců.  Konkrétně, napříkladčasový spínač v kombinaci s čidlem denního světla pro venkovní osvětlení by mohl být nastaven tak, aby světlo bylo rozsvícené pouze od západu slunce do půlnoci a nerozsvěcelo se zbytečně během dne.

 

Ovládací prvky osvětlení by mělo být možné přenastavit v případě, že mají zaměstnanci pocit, že potřebují více nebo méně světla. Pokud zaměstnanec dorazí do práce brzy, aby se připravil na jednání, musí mít možnost si rozsvítit, i když je časový spínač nastaven až na 8 hodin!

 

Pokud jsou ovládací prvky osvětlení používány správně, mohou v typickém kancelářském prostředí snížit spotřebu energie o 30 %.

 

Pokud jsou ovládací prvky osvětlení používány správně, mohou v typickém kancelářském prostředí snížit spotřebu energie o 30 %.

Některé typické příklady čidel pohybu   Čidlo denního světla

 

 


Výměna žárovek a zářivek za LED osvětlení
 

 

Modernizace Vašeho osvětlení na LED systém může být velmi efektivní způsob, jak dosáhnout velkých úspor energie. Spotřeba energie na osvětlení při přechodu z tradičních zdrojů na LED systém běžně klesne o 50 %. Úspory při modernizaci osvětlení ze zářivek na LED jsou nižší, ale přesto půjde o dobrou návratnost investice – dodavatel osvětlení nebo odborný pracovník Vám pomůže
s výpočtem.

 

Pokuste se určit typ osvětlení ve Vaší kanceláři pomocí níže uvedených obrázků zdroje světla.

 

Žárovkové svítidlo

halogenové svítidlo

Zářivkové svítidlo

fluorescenční trubice
kompaktní žářivky
vysokotlaké sodíkové výbojky
halogenidová žárovka

 

 

Kromě úspor energie má LED osvětlení také delší životnost než tradiční zdroje světla a přináší proto další výhody, např. nižší a méně časté náklady na údržbu.

 

V níže uvedené tabulce uvidíte potenciální úspory energie a nákladů za 8 let (při provozu 3 000 hodin ročně).

 

Halogenový zdroj vs. LED

 

 

50W žárovka

5W LED

Náklady na žárovku

85 Kč

250 Kč

Předpokládaná životnost žárovky (v hodinách)

2000

24 000

Spotřeba elektřiny v kWh za 24 000 hod.

1 200

120

Náklady na elektřinu v Kč (3,60 Kč/kWh)

4 320

   432

Potřebný počet žárovek na dobu 24 000 hodin

12

   1

Celkové náklady na nákup a provoz žárovek

5 340

   682

 

 

 

 

Při výměně žárovek se vždy podívejte na štítek s uvedenou účinností a zvolte nejvyšší energetickou třídu. Energetická účinnost je vypočtena v poměru “lumen na watt”, takže čím vyšší je poměr lm/W, tím je vyšší účinnost.

 

Nástroje a zdroje

 • Dotační programy - funds
  Operational Program OPŽP - managed by the Ministry of the Environment - a program that enables SMEs to draw on the EU Structural Funds, especially in the areas of air quality, waste treatment, water purity, nature conservation.
 • Dotační programy - funds
  The Operational Program OPPIK - managed by the Ministry of Industry and Trade - it is a program that enables SMEs to draw on EU Structural Funds, particularly in R & D, energy saving and ICT.
 • EKIS - energetická poradenská střediska
  EKIS - Energy consultancy service is a free public service which was established to support the implementation of energy saving meaures and using the energy efficient equipment. (financially supported by Ministry of Industry and Trade)
 • Ekoznačka
  To show benefits of your product the company can get the "ecolabel" certificate. The website is giving all the information how to get the certicate.
 • Energy-HUB
  Energy HUB website is giving the information on the latest news in energy sector mostly, using the latest news from trustworthy media channels.
 • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
  Companies can get the information about the PENB - Energy certificate of the building, its content, zákonnou povinnost míst tento průkaz and all other relevant information.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • Porovnání nákladů na vytápění
  Calculator - calculation tool and graphical output of costs for heating, hot water preparation and electricity consumption in buildings.
 • Úsporné spotřebiče
  Companies can compare the energy efficient products from the database. The database consists of the energy efficient appliances and office equipment such as lighting, printing machines and common electrical appliances.
Tip dne
Motivujte lidi k tomu, aby sami nacházeli řešení úspor na Vašem pracovišti.

Bylo to pro Vás užitečné?