Najděte „zelenou“ kancelář: Výběr energeticky úsporných prostor

Úvod

 

Nejlepší možností, jak zásadně snížit spotřebu energie Vaší kanceláře, je přestěhovat se do nových prostor.

Výběr zelených kanceláří Vám může pomociomezit dopad Vaší činnnosti na životní prostředí, snížit Vaše účty za spotřebu energie a zvýšit produktivitu práce Vašich zaměstnanců.  Hledání nových kancelářských prostor nebo údržba těch, které máte a provozujete v souladu s náročnými normami pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí, může být náročná.

Na papíře se nové budovy, postavené v souladu s nejnovější legislativou, mohou jevit jako velmi úsporné, ale ve skutečnosti mohou spotřebovávat víc energie než starší budovy.

Obecně vzato mají zelené budovy nižší provozní náklady díky účinnější spotřebě energie a vody. Dívejte se pečlivě a položte ty správné otázky, abyste ze svého přestěhování získali co nejvíce.

 

Klíčová doporučení

Zde jsou naše čtyři nejdůležitější kritéria pro výběr nových kanceláří: 

 

 • Zaměřte se na energetickou účinnost: Vezměte v úvahu dobře navržené programy, které používají pasivní prvky ke snížení spotřeby energie, jako je např. větší využívání denního světla oproti umělému osvětlení, lepší izolace snižující tepelné ztráty a zastínění oken proti slunci, které sníží nutnost chlazení v létě.
   
 • Ověřte certifikaci udržitelnosti budov: Certifikace mohou představovat dobré indikátory vlivu budov na životní prostředí. Příklady certifikací budov jsou uvedny níže v textu. Budovy certifikované jako trvale „udržitelné“ jsou typicky méně energeticky náročné a přinášejí další výhody, např. větší pocit pohody pro zaměstnance a vyšší produktivitu práce.
   
 • Zapojte majitele a další uživatele budovy: Vyhledávejte další informace o Vaší budově, jako jsou uživatelské příručky, monitorování dat, aktuální strategie spotřeby energie a dohodnuté stavební cíle, a zvažte uzavření “zelené” nájemní smlouvy (green lease).
   
 • Nakupujte pro své potřeby: Jakmile vyberete kancelář a podepíšete nájemní smlouvu, můžete ještě dál omezit dopad Vaší činnosti na životní prostředí udržitelným nakupováním kancelářské techniky. 

 

Čtěte dále, abyste se dozvěděli, jak prakticky zohlednit tyto úvahy při hledání nových kancelářských budov. 
 

Další informace

Postarejte se o to, aby se Vaše nová budova vyznačovala prvky energetické úspornosti v souladu s tímto seznamem. V případě, že si nejste jisti, zeptejte se správce budovy.

 

 

 • Vytápění, větrání a klimatizace (HVAC): Byly otopné a chladicí soustavy v budově vybrány s ohledem na svou účinnost? Dá se budova přirozeně ochlazovat čerstvým vzduchem? V případě, že má budova mechanické větrání, zeptejte se, jestli zde existuje systém rekuperace tepla a o jaký typ se jedná. Více informací naleznete v textu “Ušetřete na vytápění a chlazení
   
 • Ovládací prvky:Zeptejte se, jak je vytápění, chlazení a větrání ve Vaší budově řízeno a zajistěte, aby časovače byly nastaveny v souladu s Vaší pracovní dobou. Chcete-li na Vašem patře regulovat teplotu a větrání, zajistěte, aby vypínače a styčné plochy byly čisté a snadno ovladatelné nebo požádejte správce budovy/zařízení o pomoc a radu. Více informací najdete v textu “Ušetřete na vytápění a chlazení”.
   
 • Osvětlení: Hledejte kancelářské prostory s dostatkem denního světla, abyste omezili nutnost uměléhoosvětlení. Zeptejte se, zda se tam nacházejí automatické ovládací prvky osvětlení, jako jsou čidla pohybu a denního světla a zkontrolujte, jestli se jedná o LED osvětlení nebo kompaktní zářivky. Účinnější osvětlení pomáhá snižovat přebytečné teplo a tím potřebu dalšího chlazení. Více informací najdete v textu Ušetřete na osvětlení.
   
 • Tepelná izolace: Zeptejte se, zda jsou podkroví nebo podhledy a stěny dobře tepelně izolovány. V ideálním případě je na podkroví a podhledy použita izolace o tloušťce 200 mm,což může snížit tepelnou ztrátu až o 40%. Zkontrolujte, zda jsou dveře a okna dobře utěsněná a neprofukují. Více informací najdete v textu Ušetřete na vytápění a chlazení”.
   
 • Zasklení oken: Zkontrolujte, zda mají okna dvojité nebo trojité zasklení a zda jsou rámy v dobrém stavu. Dbejte na vícevrstvé zasklení na straně budovy směřující na jih, aby absorbovalo sluneční energii k ohřevu budovy v zimě. Ujistěte se, že jsou osazeny vnější stínicí nebo vnitřní směrové žaluzie, nebo jestli je lze přidat pro snížení přehřívání a oslnění sluncem v létě. Zeptejte se, zda má sklo speciální povrchovou úpravu, která zabrání úniku tepla ven nebo jeho pronikání dovnitř. Více informací najdete v textu Ušetřete na osvětlení”.
   
 • Účinné hospodaření s vodou: Omezovače průtoku vody a perlátory jsou prvky, které šetří spotřebu vody. Lze je koupit ve specializovaných obchodech. Některé budovy mohou mít systémy na recyklaci šedé vody(z umyvadel a sprch) nebo systémy na sběr dešťové vody, aby se snížila spotřeba vody na splachování WC.


Zapojte majitele a další nájemníky
 

 

Všímejte si informací o tom, jak Vaše budova funguje a jak v této oblasti můžete spolupracovat. Obecně existuje “instruktážní manuál” nebo “protokol o předání a převzetí budovy”, který obsahuje informace o nainstalovaných zařízeních a systémech a o tom, jak fungují. Jedná se často oryze technické informace, ale může také jít o uživatelskou příručku,která laickým jazykem informuje řadové zaměstnance o tom, jak fungují ovládací prvky a systémy a o významu jednotlivých stavebních prvků. Pokud tyto dokumenty nejsou k dispozici, promluvte si se správcem budovy a zeptejte se, jak fungují ovládací prvky a zda jsou k dispozici údaje o spotřebě energie z měření a podružného měření.

 

Zeptejte se, zda bylo provedeno hodnocení dopadu na životní prostředí nebo realizovány environmentální audity, a zda do budoucna existuje potenciál pro zlepšení provozu budovy. Vyzvěte majitele budovy, aby zřídili pravidelné diskusní fórum pro řešení otázek spojených s vlivem budovy na životní prostředí.

 

Můžete také zvážit podporu z dokumentů o zeleném pronájmu nebo memoranda o porozumění (MoP), která poskytují majitelům budov a nájemcům rámec pro správu budovy a její vliv na životní prostředí a jak tento vliv dále snížit. To oběma stranám umožní navzájem pochopit své snahy o zlepšení životního prostředí, identifikovat možnosti spolupráce a rozvíjet porozumění tomu, jaké kroky podniknout a dosáhnout zlepšení.

 

Vzorová doložka zelené nájemní smlouvy a MoP je k dispozici online. Pro více informací se také podívejte na (pouze v anglickém jazyce): http://www.betterbuildingspartnership.co.uk/green-lease-toolkit

 


Přehled systémů certifikace a hodnocení
 

 

Níže v textu je uveden seznam systémů certifikace, které mohou být dobrými ukazateli vlivu budovy na životní prostředí. BREEAM a LEED jsou systémy s nejlepším mezinárodním dosahem a největší příležitostí pro globální růst.

 

Tam, kde systémy řeší aspekty kvality vnitřního prostředí a pocitu pohody v budově, mohou podniku přinést další benefity, např. výrazně větší spokojenost zaměstnanců, vyšší produktivitu a kvalitu práce. Hodnocení budov (buildingassetratings), např. formou průkazů energetické náročnosti, však nezaručuje nízkou energetickou náročnost provozua je třeba hledat další informace o budově.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 

PENB se v UK požadují pro obytné i neobytné budovy, které byly nově postavené nebo se prodávají nebo pronajímají (podle předpisů EU se na budovy v zemích EU vztahují odlišná znění).Teoreticky je energetická náročnost odstupňovaná podle tříd A až G, přičemž A znamená, že je budova mimořádně úsporná. I když jsou průkazy ENB dobrým ukazatelem toho, jaký potenciál snížení energetické náročnosti budova má, energetickou úspornost nezaručují.

Více informací o PENB najdete takéna: https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/prukaz-energeticke-narocnosti-budov/prukaz-energeticke-narocnosti-budov--119528/

 

BuildingResearch Establishment EnvironmentalAssessmentMethod (BREEAM)

 

BREEAM je nejčastěji používaný mezinárodní systém pro hodnocení a certifikaci udržitelnosti budov, který používá širokou škálu měřítek týkajících se dopravy, materiálů, pocitu pohody (wellbeing), užití energie, snižování emisí a vztahuje se na celou řadu způsobů užívání a obsazenosti budov. Budovy jsou hodnoceny podle stupnice PASS (vyhovující), Good (dobrá), Very Good (velmi dobrá), Excellent (vynikající) a Outstanding (mimořádná). Více informací o certifikaci BREEAM najdete takéna: http://www.czgbc.org/zpravy/zprava/104/certifikace-breeam-v-ceske-republice

 

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED):

 

LEED je mezinárodní systém používaný pro hodnocení návrhu a výstavby budovy, návrhu a výstavby interiéru, provozu a údržby budovy. I když toto hodnocení není tak široké jako u systému BREEAM, zahrnuje systém LEED účinné využívání zdrojů, snižování emisí skleníkových plynů a dopravu. Budovy jsou hodnoceny jako Certified (certifikáno), Silver (stříbrná), Gold (zlatá) nebo Platinum (platinová). Více informací o certifikaci LEED najdete také na: http://www.czgbc.org/certifikace/leed                     

 

SKA

SKA je mezinárodní systém používaný pro hodnocení energetické účinnosti interiérové vestavby, není využíván v ČR, (fit-out), systém postupů a procesů interiérové vestavby. Je hodnoceno 8 kategorií: spotřeba energie a emise CO2, materiály, znečištění, odevzdání projektu, doprava, odpad, voda a pocit pohody (wellbeing).

Hodnocení systému SKA pro interiérové vestavby (fit-out) je Bronze (bronzová), Silver (stříbrná) nebo Gold (zlatá). Více informací o certifikaci SKA najdete také na: http://www.rics.org/uk/knowledge/ska-rating-/

 


„Zelené“ nakupování
 

 

Jakmile vyberete budovu a podepíšete nájemní smlouvu, můžete omezit dopad Vaší činnosti na životní prostředí ještě více, a to udržitelným nakupováním kancelářské techniky.

 

Při nakupování nového zařízení si sestavte plán pro nákup pouze toho, co potřebujete a investujte do energeticky účinné kancelářské techniky. Zmodernizujte své staré vybavení, protože moderní zařízení bývá energeticky účinnější než starší modely. Také hledejte multifunkční zařízení, které kombinuje funkci tiskárny / kopírky / skeneru.

 

Při nákupu kancelářské techniky se vždy dívejte po výrobcích s energetickým štítkem třídy A (značení EU)

 

Pro odhad Vaší spotřeby energie a provozních nákladů na kancelářskou techniku a potenciálu úspor u zařízení, jako jsou notebooky, stolní počítače nebo tiskárny, můžete použít kalkulačku úspor kancelářské techniky ENERGY STAR.

Zde je odkaz na kalkulačku úspor kancelářské techniky ENERGY STAR (v anglickém jazyce)

 

Zajímejte se o programy recyklace kancelářské techniky, které šetří peníze i zdroje. Zvažte například nákup použitých židlí a stolů, zejména pro malé kanceláře, kde nebudete nakupovat ve velkém.

 

Více informací o udržitelném nakupování kancelářské techniky najdete v textu Ušetřete na ICT a Nakupujte chytře”

Nástroje a zdroje

 • Czech DEMO
  The aim of the project is to increase the international competitiveness of young SME's (including start-ups) by supporting their participation in international events, the possibility of presenting products and services, increasing the media coverage of the company and the czech business environment and the opportunity to apply for the investor's capital entry.
 • Dotační programy - funds
  Operational Program OPŽP - managed by the Ministry of the Environment - a program that enables SMEs to draw on the EU Structural Funds, especially in the areas of air quality, waste treatment, water purity, nature conservation.
 • Dotační programy - funds
  The Operational Program OPPIK - managed by the Ministry of Industry and Trade - it is a program that enables SMEs to draw on EU Structural Funds, particularly in R & D, energy saving and ICT.
 • EKIS - energetická poradenská střediska
  EKIS - Energy consultancy service is a free public service which was established to support the implementation of energy saving meaures and using the energy efficient equipment. (financially supported by Ministry of Industry and Trade)
 • Ekoznačka
  To show benefits of your product the company can get the "ecolabel" certificate. The website is giving all the information how to get the certicate.
 • Energy-HUB
  Energy HUB website is giving the information on the latest news in energy sector mostly, using the latest news from trustworthy media channels.
 • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
  Companies can get the information about the PENB - Energy certificate of the building, its content, zákonnou povinnost míst tento průkaz and all other relevant information.
 • Prague Startup Centre
  The aim of the Prague Startup Center is to help start-up innovative entrepreneurs, connect them with suitable investors and partners and kick-start their international growth.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • Porovnání nákladů na vytápění
  Calculator - calculation tool and graphical output of costs for heating, hot water preparation and electricity consumption in buildings.
 • Úsporné spotřebiče
  Companies can compare the energy efficient products from the database. The database consists of the energy efficient appliances and office equipment such as lighting, printing machines and common electrical appliances.
Tip dne
Motivujte lidi k tomu, aby sami nacházeli řešení úspor na Vašem pracovišti.

Bylo to pro Vás užitečné?