Ušetřete na osvětlení

Osvětlení představuje asi třetinu spotřeby elektrické energie typické kanceláře.

Úvod

Osvětlení je něco, co většina z nás pokládá za samozřejmé, ale činí třetinu spotřeby energie typické kanceláře. Nečekejte na to, až ho Váš podnik zmodernizuje na LED systém – existuje řada jednoduchých beznákladových změn, které Vy a Vaši kolegové můžete udělat rovnou a snížit tak spotřebu energie na osvětlení.

 

Klíčová doporučení

 • Při odchodu z místnosti vždy zhasínejte:Zbytečně rozsvícená světla plýtvají energií a penězi. Když se zapomene zhasnout jednou, má to jen malý vliv, ten ale rychle narůstá, když světlo zůstává rozsvícené pravidelně. Jestliže si zvyknete na to, že máte zhasínat, možná zjistíte, že Vaši kolegové následují Vašeho příkladu, čímž se Váš vliv na spotřebu energie znásobí.
   
 • V maximální míře využívejte denní světlo: Denní světlo je zadarmo a s nulovými emisemi uhlíku, přesto můžeme běžně vidět, že v kancelářích s dostatkem denního světla je rozsvíceno. Pokud svítit nepotřebujete, zhasínejte. Tam, kde k omezení slunečního svitu používáte žaluzie, pokuste se je nastavit tak, aby omezovaly přímé sluneční světlo a přitom propouštěly dostatek denního světla, aby se mohlo zhasnout.
   
 • Používejte stolní lampičku: Když jste v místnosti sám/sama, zvažte, zda je nutné místnost osvětlovat celou, nebo jestli by stačila jen stolní lampička. Pokud by k tomu docházelo pravidelně a Vy nemáte možnost osvětlení regulovat, promluvte si se svým manažerem o přidělení stolní lampičky.
   
 • Najděte vypínač: Mnoho lidí nezhasíná, protože neví, které vypínače zhasínají která světla. Je velmi důležité, aby velké panely s vypínači byly přesně označeny štítky – požádejte Vašeho manažera, aby je označil a pomohl tím Vám a ostatním zaměstnancům.

Na následujícím obrázku je znázorněna výhoda žaluzií. Žaluzie jsou natočeny do polohy, kdy je zabráněno vstupu přímého slunečního záření, ale zároveň je zaměstnancům umožněn dostatečný výhled z okna.

 

Carbon Trust - Maximalizace úspor energií v kancelářském prostředí

Další informace

Jestliže si myslíte, že už děláte pro úsporu energie v rámci osvětlení dost, požádejte svého manažera, aby zvážil následující možnosti, které případně povedou k ještě větším úsporám energie.


Beznákladové opatření – zorganizujte kampaň za zhasínání světla
 

 

Požádejte Vašeho manažera, aby pomocí štítků označil vypínače a vytisknul letáky, aby Vám a Vašim kolegům pomohl snižovat spotřebu energie. Vy můžete pomoci tím, že se zavážete k dobrovolné účasti na kampani a podpoře kolegů v tom, aby následovali Vašeho příkladu. Je velmi důležité, aby osoba, která jako poslední opouští kancelář, věděla, že je nutné před odchodem zhasnout všechna světla. Můžete to být Vy, nebo někdo z Vašich kolegů, nebo to může být člověk, který ve Vaší kanceláři uklízí.

START2ACT samolepky


Nízkonákladová opatření – zaveďte harmonogram údržby
 

 

Podívejte se na okna a osvětlovací tělesa ve Vaší kanceláři – jsou čistá? Bez pravidelné údržby může za 2 až 3 roky úroveň osvětlení místnosti klesnout až o 30 %, což povede k rozsvěcení více světel, aby se osvětlení prostoru vyrovnalo. Díky čistým oknům, světlíkům a skleněným nebo plastovým krytům osvětlovacích těles se může z Vaší kanceláře stát příjemnější místo k práci, kde se zároveň ušetří spotřeba energie.

 


 Středněnákladová opatření – investice do ovládacích a řídicích prvků osvětlení
 

 

Ovládací a řídicí prvky osvětlení mohou zautomatizovat osvětlení Vaší kanceláře a omezit takplýtvání energií.Díky nim se eliminuje riziko, žese nezhasne! Pasivní infračervené čidlo pohybu (PIR) může stát jen 1 200Kč, takže investice do jeho instalace v nepravidelně používaných prostorách, jako jsou zasedací místnosti, skladovací prostory a sociální zařízení bude mít rychlou návratnost. Osvětlovací tělesa nacházející se nejblíž oknu lze osadit čidly denního světla/fotobuňkami, která se automaticky vypnou nebo ztlumí osvětlení, pokud je v místnosti dostatek denního světla.

 


Vysokonákladová opatření – investice do účinného opatření
 

 

Jestliže může Vaše firma investovat do modernizace osvětlení na LED systémy, mohli byste v kombinaci s dokonalejšími ovládacími a řídicími prvky snížit spotřebu energie na osvětlení až
o 70 %. Existuje řada dostupných možností modernizace osvětlení. Nejlepší je, získat návrh na celýsvětelný systém, aby bylo zajištěno splnění Vašich požadavků,a Vy jste měli přesné hodnocení potenciálních nákladů a úspor emisí CO2.

 

Váš manažer se může podívat na více informací o těchto možnostech investic zde.

Nástroje a zdroje

 • Dotační programy - funds
  Operational Program OPŽP - managed by the Ministry of the Environment - a program that enables SMEs to draw on the EU Structural Funds, especially in the areas of air quality, waste treatment, water purity, nature conservation.
 • Dotační programy - funds
  The Operational Program OPPIK - managed by the Ministry of Industry and Trade - it is a program that enables SMEs to draw on EU Structural Funds, particularly in R & D, energy saving and ICT.
 • EKIS - energetická poradenská střediska
  EKIS - Energy consultancy service is a free public service which was established to support the implementation of energy saving meaures and using the energy efficient equipment. (financially supported by Ministry of Industry and Trade)
 • Ekoznačka
  To show benefits of your product the company can get the "ecolabel" certificate. The website is giving all the information how to get the certicate.
 • Energy-HUB
  Energy HUB website is giving the information on the latest news in energy sector mostly, using the latest news from trustworthy media channels.
 • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
  Companies can get the information about the PENB - Energy certificate of the building, its content, zákonnou povinnost míst tento průkaz and all other relevant information.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • Porovnání nákladů na vytápění
  Calculator - calculation tool and graphical output of costs for heating, hot water preparation and electricity consumption in buildings.
 • Úsporné spotřebiče
  Companies can compare the energy efficient products from the database. The database consists of the energy efficient appliances and office equipment such as lighting, printing machines and common electrical appliances.
Tip dne
Sledujte nabídky různých dodavatelů energií a vyberte tu, co vám nejlépe vyhovuje. Berte v potaz i další faktory než jen cenu.

Bylo to pro Vás užitečné?